Traži se idejno i vizuelno rješenje loga Radio i Televizije Crne Gore (TVCG), Prvog programa TVCG, Drugog programa TVCG, Trećeg (Parlamentarnog programa TVCG) i MNE ( Satelitskog kanala) TVCG.

Takođe, predmet konukrsa je i logo Prvog programa RCG i Radija 98.

Potrebno je izraditi i jedinstveno idejno i vizuelno rješenje LOGA za MMC (Multimedijalni centar) i OTT (Over–the–top) platforme RTCG naziva MNE PLAY.

Na konkursu mogu učestvovati fizička i pravna lica koja pravovremeno dostave urednu konkursnu dokumentaciju, a članovi sedmočlanog konkursnog žirija, njihove kompanije i/ili članovi njihove porodice i sa njima povezana lica, ne mogu biti učesnici javnog međunarodnog konkursa za izradu logoa za Radio i Televiziju Crne Gore.

Žiri će ocjenjivati rješenja na osnovu utvrđenih kriterijuma i donijeti odluku konsenzusom.

Prijavljivanje na konkurs traje od 28. avgusta 2023. godine do 6. oktobra 2023. godine do 15 sati. Detalje o prijavi na konkurs moguće je naći na portalu RTCG.

Izvor: RTCG