Pravo na stipendiju imaju dobitnici diplome „Luča“, odnosno svršeni učenici srednjih škola koji su u toku školovanja postigli odličan uspjeh iz svih nastavnih predmeta i imali primjerno vladanje, ako upišu prvu godinu fakulteta ili akademije umjetnosti, odnosno steknu svojstvo redovnog studenta.

Pravo na stipendiju za drugu i naredne godine studija imaju redovni studenti fakulteta ili akademije umjetnosti nakon što podnesu dokaz o redovnom upisu druge i narednih godina studija, a koji su u prethodnoj godini studija ostvarili prosječnu ocjenu 9 i više, kao i na osnovu ostvarenih ECTS kredita u stoprocentnom iznosu.

Stipendija se dodjeljuje za jednu studijsku godinu i isplaćivaće se mjesečno, za deset  mjeseci studijske godine, bez obaveze vraćanja.

Zainteresovani studenti dužni su da do 30. oktobra Sekreterijatu dostave ovjerene fotokopije diplome “Luča”, ovjerene fotokopije lične karte i potvrde o studiranju. Studenti druge i narednih godina dužni su da dostave potvrdu o studiranju i uvjerenje o položenim ispitima sa prethodne godine studiranja.

Obrazac zahtjeva za ostvarivanje prava na stipendiju može se podići u Prijemnoj kancelariji opštine Nikšić – Građanski biro ili u Sekretarijatu za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje – Odjeljenje za obrazovanje.

Dodatna obavještenja mogu se dobiti u Sekretarijatu za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje – Odjeljenje za obrazovanje, ul. Dragice Pravice bb, ili na telefon  040/243-950.