U skladu sa Odlukom o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama, Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata NVO organizuje “Dan otvorenih vrata”, u utorak, 24, maja 2022. godine, u zgradi Opštine Nikšić (sala broj 3), sa početkom 11,30 časova.

Učesnici će se upoznati sa donešenom Odlukom o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata nevladinih organizacija za 2022. godinu.