Upravni odbor Univerziteta Crne Gore danas je predložio da se u prvu godinu osnovnih studija za studjsku 2018/19 upiše 3,5 hiljada brucoša koji će se finansirati iz budžeta, saznajemo iz “Vijesti”.

Predlog će biti dostavljen na dalje razmataranje Ministarstvu prosvjete, dok će konačnu odluku donijeti Vlada Crne Gore, saopšteno je iz UCG.

Predsjednik Upravnog odbora, Duško Bjelica, kazao je da se prilikom utvrđivanja predloga vodilo računa o standardima kvaliteta nastave, broju nastavnog osoblja, materijalnoj osnovi za realizaciju pojedinačnog studijskog programa, kao i o adekvatnom odnosu broja studenata i nastavnog osoblja.

“Sagledane su i potrebe tržišta rada za pojedinim obrazovnim profilima, kroz sprovedenu analizu tržišnih i društvenih zahtjeva, u odnosu na Strategiju visokog obrazovanja u Crnoj Gori”, kazao je on.