Knjižni fond JU Narodna biblioteka ,,Njegoš” je u značajnoj mjeri obogaćen naslovima iz stručne i naučne literature zahvaljujući donaciji Univerziteta ,,Mediteran” Podgorica.

Ovo je i prilika da budemo na usluzi korisnicima Biblioteke i omogućimo im korišćenje traženih naslova i najnovijih izdanja.