Mai Nikšića

Književni klub Žabljak, raspisuje konkurs “Durmitorski vjesnik” za pjesnike do 21 godinu. Pravo učešća imaju mladi pjesnici koji su rođeni poslije 11. jula 1997. godine a nijesu do sada objavili ni jednu knjigu.

Pjesme na najviše 5 kucanih strana u tri primjerka poslati u zatvorenoj koverti isključivo poštom na adresu: Književni klub Žabljak, UL. Vuka Karadžića 17., Žabljak, Crna Gora.

Pjesme se dostavljaju pod šifrom. U koverti sa pjesmama dostavlja se manja koverta na kojoj je šifra, a u kojoj su podaci o učesniku i dokaz da ispunjava uslove konkursa, kao i kontakt telefon. Konkurs je otvoren do 15. juna.