Unija slobodnih sindikata Crne Gore (USSCG) obilježila je protestnim okupljanjem 01.05. Međunarodni dan rada pod motom “Za veće zarade u Crnoj Gori”.

 

 
Slogan USS je, kako je predočeno, u skladu sa kampanjom Evropske konfederacije sindikata “Evropa treba rast zarada”, prenosi portal Vijesti.
 
Generalni sekretar USS, Srđa Keković, ocijenio je da, ”ako Evropa treba rast zarada, Crna Gora taj rast treba još prije”.
 
“Prema zvaničnim podacima u prošloj godini u Crnoj Gori je skoro 83 hiljade radnika primalo zaradu do 250 eura, dok je skoro 32 hiljade primalo minimalac od 193 eura. Dvije trećine radnika prima zaradu ispod 500 eura”, naveo je Keković.
 
On je rekao da su ta primanja daleko od zadovoljenja, čak i revidirane potrošačke korpe umanjene za oko 40 artikala, koja iznosi 629 eura i nedostižna je za desetine hiljada radnika.
 
Keković je naveo da se crnogorsko društvo raslojilo na elitu multimilionera i one druge koji se bore za golu egzistenciju, kao i da se država mora okrenuti ustavnom konceptu države socijalne pravde, kao brojne evropske države.
 
On je pozvao sve zaposlene da se ujedine u zahtjevu za povećanjem cijene rada i minimalne zarade, koje nijesu povećavane od 2011. godine.
 
“Ne prihvatamo objašnjenje da para nema. Para ima, samo što su u Crnoj Gori, najblaže rečeno, čudni tokovi novca. Uzima se od siromašnih, a oprašta bogatima. Teret budžetske krize stavljen je na leđa onih koji za nju ne snose nikakvu odgovornost, a to su radnici i građani”, naveo je Keković.
 
On je podsjetio da Vlada uvodi poreze i dažbine koje pogađaju građane, dok Crna Gora istovremeno ima najnižu stopu poreza na dobit pravnih lica, a investitorima se daju bezgranične povlastice.
 
“Neredovna je i selektivna naplata poreskog duga zbog kojeg budžet i socijalni fondovi, penzioni, zdravstveni i za zapošljavanje, na godišnjem nivou gube više od stotinu miliona EUR. Ne uvodi se progresivno oporezivanje koje podrazumjeva da oni koji imaju više trebaju društvu i da daju više. Ne uvodi se porez na luksuz i mnogo toga. Dokle tako”, zapitao je Keković.
 
USS je danas pozvala Vladu da prevede u legalne tokove oko 30 hiljada radnika na crno, zaustavi dalji rast poreskog duga, konfiskuje nezakonito stečenu imovinu, raskine štetne privatizacije, poveća porez na dobit, uvede porez na luksuz, pokrene mehanizme odgovornosti i sankcioniše neracionalno i protiv zakonito trošenje državnog novca i da obezbjedi racionalno gazdovanje preostalim društvenim resursima.
 
Keković je kazao da je USS spremna da predvodi borbu za povećanje zarada uz snažnu podršku radnika i građana.
 
U ime Sindikata zdravstva, Gradimir Rajković, kazao je da zaposleni dočekuju ovaj praznik sa lošim materijalnim statusom, niskim zaradama i nerješenim pitanjima iz oblasti zdravstvene zaštite.