Prema novoj sistematizaciji radnih mjesta koja predviđa 3.196 zaposlenih Kliničkom centru Crne Gore nedostaje 1.000 ljekara i medicinskih tehničara, prenosi Dan.

Direktorica KCCG Zorica Kovačević kaže da trenutno imaju 2.124 stalno zaposlena, od kojih je 260 specijalista, 73 specijalista užih oblasti, 191 ljekara na specijalizaciji i 388 zdravstvenih saradnika, sa visokom stručnom spremom, 32 sa višom stručnom spremom medicinske sestre/ tehničari i 927 sa srednjom stručnom spremom medicinske sestre/tehničari.

Kovačević najavljuje da će angažovati dječjeg oftalmologa iz Skoplja, koji će raditi 15 dana u mjesecu, počev od juna mjeseca, i da će nastaviti angažovanje ljekara iz regiona, zbog nedovoljnog broja izvršilaca na određenim odjeljenjima.

“Po novoj sistematizaciji koja je usvojena u februaru 2017. godine, predviđeno je 3.198 izvršilaca a organizacionu strukturu KCCG sada čini 40 organizacionih cjelina. Od stupanja na dužnost novog menadžmenta do danas primljene su 54 medicinske sestre, tehničari i 12 radnica. Napominjemo da ćemo, prema novoj sistematizaciji vršiti prijeme medicinskih sestara u skladu sa potrebama organizacionih jedinica KCCG a uz prethodno pribavljene sve neophodne saglasnosti”, ističe Kovačević.

Ona objašnjava da pokušavaju da riješe problem nedostatka ljekara u Institutu za bolesti djece (IBD). Kovačević kaže da zbog nedostatka dječjeg reumatologa, jedanput mjesečno angažuju specijalistu iz Kliničkog centra Srbije.

“Jedna doktorka, koja je trenutno na godišnjem odmoru, završila je specijalistički staž iz oblasti dječije reumatologije, zbog čega angažujemo ljekara iz Beograda. U IBD-u ordinira jedan dječiji psihijatar, a još jedan je na specijalističkom stažu, koji dječiju psihijatriju završava za manje od tri godine. U IBD-u trenutno ordiniraju dva neurologa, jedan ljekar je specijalističkom stažu a četvrti odlazi na supspecijalizaciju iz dječije neurologije u septembru 2017. godine. Imamo četiri anesteziologa u Institutu, dok ćemo nakon završetka specijalizacija imati još pet ljekara”, navodi Kovačević.

Ona kaže da će za godinu dana nakon specijalizacija početi sa radom dvojica ljekara za uho, grlo i nos (ORL) u Dječjoj klinici.

“U alergološkoj ambulanti IBD ordinira dva puta sedmično supspecijalista iz oblasti dječije alergologije, koji će ubrzo biti angažovan na neodređeno vrijeme u našoj ustanovi. Takođe, jedna doktorka završava supspecijalizaciju iz oblasti dječije alergologije u oktobru 2017. godine. U Institutu ordiniraju dva ljekara specijaliste ORJ1, od kojih je jednan iz IBD-a prešao u Kliniku za ORL i MFH, ali je po dogovoru, i dalje angažovan u ambulantnom radu i u pripravnosti u IBD-u. U Institutu u oftalmološkoj ambulanti zahvaljujući angažovanosti po ugovoru, ordinira oftalmolog dva puta nedjeljno, dok je troje ljekara na specijalističkom stažu iz oblasti oftalmologije za potrebe IBD-a, s tim što jedan završava specijalistički staž za 12 mjeseci”, rekla je Kovačević.

Ona podsjeća da su u više navrata obavještavali javnost, da KCCG angažuje ljekare iz drugih zdravstvenih ustanova u skladu sa potrebama organizacionih jedinica, odnosno crnogorskih osiguranika a u skladu sa zakonskom regulativom.

“I dalje ćemo angažovati ljekara za uvođenje novih procedura, edukaciju našeg kadra i konačno u onim organizacionim jedinicama gdje postoji nedovoljan broj izvršilaca. Svakako je njihovo angažovanje najizraženije za vrijeme odsutnosti našeg kadra radi stručnog usavršavanja, korišćenja godišnjih odmora ili privremene spriječenosti za radom”, poručuje Kovačević.

Kovačević naglašava da u Institutu za bolesti djece ordinira samo jedan supspecijalista iz oblasti dječije ortopedije.

“Još jedan je na specijalizaciji iz oblasti ortopedske hirurgije sa traumatologijom za potrebe IBD-a, čiji dolazak se očekuje za manje od dvije godine. U IBD-u ordinira jedan hematolog, a u septembru 2017. još jedan ljekar odlazi na usavršavanje iz te oblasti”, kaže Kovačević.