CdM je prije par dana objavio informaciju, na osnovu nezvaničnih informacija iz Kliničkog centra Crne Gore da je doktoru konsultantu iz Zagreba koji je bio pozitivan na koronu naređeno izvođenje operativnih procedura na Klinici za očne bolesti. Prethodno je, prema informacijama CdM-a, takođe kršeći sve procedure, dozvoljeno da konsultant uđe i operiše u KCCG bez PCR testa.

 

Na eventualni propust menadžmenta, nepoštovanje procedura i potencijalno direktno ugrožavanje zdravlja i života pacijenata, kao i zdravstvenih radnika u hirurškoj sali još uvijek nije nijedna od relevantnih institucija reagovala – ni direktorica Kliničkog centra, ni resorno Ministarstvo zdravlja, a ni tužilački organi. Do sada nijedna od relevantnih institucija nije porekla navedeni postupak službi u Kliničkom centru.

 

Podsjetimo da su shodno članovima 287, 288 i 290 Krivičnog zakonika Crne Gore, nepostupanje po zdravstvenim propisima za suzbijanje opasne zarazne bolesti, te prenošenje opasne zarazne bolesti, kao i nesavjesno pružanje ljekarske pomoći krivična djela za koje prijete kazne zatvorom i do tri godine.

 

Član 287

Ko ne postupa po propisima, odlukama, naredbama ili nalozima kojima se određuju mjere za suzbijanje ili sprječavanje opasne zarazne bolesti, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.

 

Član 288

Ko ne postupa po propisima, odlukama, naredbama ili nalozima za suzbijanje ili sprječavanje opasne zarazne bolesti, pa usljed toga dođe do prenošenja te bolesti, kazniće se zatvorom do tri godine.

 

Član 290

(1) Ljekar koji pri pružanju ljekarske pomoći primijeni očigledno nepodobno sredstvo ili očigledno nepodoban način liječenja ili ne primijeni odgovarajuće higijenske mjere ili uopšte očigledno nesavjesno postupa i time prouzrokuje pogoršanje zdravstvenog stanja nekog lica, kazniće se zatvorom od tri mjeseca do tri godine.

(2) Kaznom iz stava 1 ovog člana kazniće se i drugi zdravstveni radnik koji pri pružanju medicinske pomoći ili njege ili pri vršenju druge zdravstvene djelatnosti očigledno nesavjesno postupa i time prouzrokuje pogoršanje zdravstvenog stanja nekog lica.

 

(3) Ako je djelo iz st. 1 i 2 ovog člana učinjeno iz nehata, učinilac će se kazniti novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.

Izvor: CDM