Kalahari je pustinja u Južnoj Africi, površine oko 900 hiljada km2, koja se prostire u Bocvani, Namibiji i Južnoafričkoj republici. Jedina rijeka koja protiče kroz pustinju je Okavango, koja teče od sjeverozapada ka jugoistoku.

Pustinja se pruža pravcem sjever-jug u dužini od 1.600 km, a pravcem istok-zapad u dužini od 965 km. Prosječna nadmorska visina je 900 m.

Kalahari je bogat ugljem, uranom, niklom. Na sjeveroistoku je jedan od najvećih rudnika dijamanata. Pustinja ima ogromno područje prekriveno crvenim pijeskom bez ikakve stalne površinske vode.

…………….