Web platforma Crown Project od sada dostupna online

Opština Nikšić organizuje događaj “Kafa sa predsjednikom”, u petak, 11. juna 2021. godine, sa početkom u 11 časova, u IPC Tehnopolis (Code Hub). Ovaj događaj jedna je od aktivnosti u okviru realizacije Projekta “VALID”, koji se finansira iz fonda Evropa za građane, a Opština Nikšić je jedan od partnera. Na događaju,koji je interaktivnog tipa, učestvovaće predsjednik Skupštine opštine Nikšić, g-din Nemanja Vuković. Cilj Projekta je promocija značaja dijaloga u svrhu kreiranja lokalnih politika.

Lokalni događaj „Kafa sa Predsjednikom“ realizuje se kao jedna od aktivnosti u okviru projekta VALID koji se finasira iz fonda Evropa za građane, a jedan od partnera je i Opština Nikšić. Cilj ovog događaja je podsticanje građana da aktivnije učestvuju u kreiranju lokalne politike kroz afirmaciju kulture dijaloga i identifikovanje aktivnosti lokalnih politika za budući razvoj. Kroz bottom-up pristup, projekat VALID ima za cilj formiranje snažne mreže između gradova koji se bave interkulturalnom razmjenom kroz promociju kulturnog učešća kao alata za poboljšanje socijalne inkluzije, aktivnog građanstva, a sve to kroz interkulturalni dijalog, njegujući solidarnost i poštujući kulturne različitosti. Ovo partnerstvo uključuje zemlje koje promovišu interkulturni dijalog: Kosovo*, Srbiju, Bosnu i Hercegovinu, Albaniju, Sjevernu Makedoniju, Italiju, Crnu Goru, Francusku, Grčku i Sloveniju. VALID ima za cilj i jačanje integracije interkulturalnih i društvenih perspektiva kroz niz javnih politika koristeći ih kao koncept i alat za upravljanje različitostima, prepoznavajući EU gradove kao ključne igrače u interkulturalnoj politici.
VALID je prepoznao uključivanje kao koristan alat za uspostavljanje i podršku ovog procesa, izazivajući kontra-narativ i pružajući put inkluzije kako bi građani učestvovali u kreiranju politike dok podižu svijest o ključnim društvenim pitanjima. Projekat obuhvata 12 partnera iz 10 zemalja. Lead partner je Opština Peć (Kosovo*), a pored naše opštine partneri su još i: ALDA (Asocijacija Agencija za lokalnu demokratiju), Opština Zavidovići (Bosna i Hercegovina), Opština Knjaževac (Srbija), Opština Patos (Albanija), Opština Kumanovo (Sjeverna Makedonija) Grad Ravena (Italija), Grad Larisa (Grčka), Volonterski centar Novo Mesto (Slovenija), LDA (Agencija za lokalnu demokratiju) Kosovo i LDA (Agencija za lokalnu demokratiju) Subotica. VALID obuhvata gradove iz EU kao i gradove iz zemalja kandidata za pristup EU, dozvoljavajući komparativnu analiza EU standarda i procesa reformi. Ovo se naročito odnosi na inkluziju Kosova* kao vođu konzorcijuma koji od nedavno ispunjava uslove za učestvovanje.
Projekat predstavlja priliku da se razmisli o važnosti pristupanja EU kao i procesu proširenja EU i što kvalitetniju promociju okvira politike Evropske unije.