Posao - oglas

JZU Zavod za hitnu medicinsku pomoć u Nikšiću raspisao je konkurs za medicinsku/i sestru/tehničara u timu za Hitnu medicinsku pomoć (HMP), na određeno vrijeme do povratka radnika sa porodiljskog odsustva.

Potrebno je da kandidat posjeduje: diplomu o položenom eksternom stručnom ispitu zdravstveni/a tehničar/ka SSS, VŠS i VSS; Uvjerenje o položenom stručnom ispitu zvanja zdravstveni/a tehničar/ka-SSS, VŠS i VSS; Ljekarsko uvjerenje; Uvjerenje da se kandidat nalazi na evidenciji ZZZCG; Uvjerenje da se protiv kadidata ne vodi krivični postupak; Kopija lične karte; Kopija vozačke dozvole “B” kategorije.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u prostorijama lično ili poštom. Tražena dokumentacija se dostavlja sa prijavom u kojoj se navodi: ime i prezime, adresa i kontakt telefon, naziv radnog mjesta i grad za koji se podnosi prijava.
Kontakt telefon poslodavca: 020/226-081 ili 020/226-082