JUOŠ Ivan Vušović

Povodom Međunarodnog dana djeteta, koji se obilježava 20. novembra učenici svih razreda JUOŠ “Ivan Vušović” su zajedno sa nastavnim kadrom organizovali brojne aktivnosti. V.D. direktora škole Miluša Cica Žugić kazala je da je jako ponosna kako na učenike tako i na kolektiv i njihovu kreativnost i posvećenost.

Učenici IX-2 su zajednički sa nastavnikom Sašom Đikanovićem i razrednim starješinom, Obrenom Božovićem uradili pano, o dječijim pravima i dužnostima. Poslali su poruke o svojim pravima, kako i na koji način ih poštovati i uvažavati.
JU OŠ Ivan Vušović JU OŠ Ivan Vušović JU OŠ Ivan Vušović JU OŠ Ivan Vušović
Učenici VI-2 su kroz tehniku “Šest šešira” zajednički sa razrednom starješinom, Mirjanom Nikolić, uradili pano o dječijim pravima i dužnostima i poslali poruke o svojim pravima, kako i na koji način ih poštovati i uvažavati.
JUOŠ Ivan Vušović JUOŠ Ivan Vušović JUOŠ Ivan Vušović
Učenici VII1 su kroz zanimljive tekstove saznali kako se ovaj praznik obilježava u drugim zemljama. Slušali su pjesmu A Better World for Children i zabilježilji ključne riječi na engleskom jeziku. Zajedno sa nastavnicom J. Bulajić pisali su poruke koje djeca šalju širom svijeta, zapisivali neka od dječjih prava i napravili su pano. Odgovornisti prihvataju i šalju poruku da su protiv nasilja. Vjeruju da mogu promijeniti svijet svojom različitošću.
JUOŠ Ivan Vušović JUOŠ Ivan Vušović JUOŠ Ivan Vušović JUOŠ Ivan Vušović
Učenici VI-1 kroz zajedničku aktivnost sa razrednom starješinom, Zoricom Jauković uradili pano o dječijim pravima i dužnostima i poslali poruke o svojim pravima, kako i na koji način ih poštovati i uvažavati.JU OS Ivan Vusovic JU OS Ivan Vusovic
Pano o dječijim pravima i dužnostima napravili su i učenici IX-1 kroz zajedničku aktivnost sa razrednom starješinom, Lidijom Mumin.
JUOŠ Ivan Vušović JUOŠ Ivan Vušović JUOŠ Ivan Vušović
I učenici VII-2 sa nastavnicom Ljiljanom Vujičić, obilježili su Međunarodni dan djeteta.
JUOS Ivan Vusovic Vidrovan JUOS Ivan Vusovic Vidrovan
Međunarodni dan djeteta obilježili su i učenici V-2, kao i učenici trećeg razreda.
JUOS Ivan Vusovic Vidrovan JUOS Ivan Vusovic Vidrovan
JUOS Ivan Vusovic Vidrovan
Učenik Andrej Tadić VIII-2 razreda, uradio je prezentaciju povodom 20. novembra.
JUOŠ Ivan Vušović
JUOŠ Ivan Vušović
Učenici I razreda obilježili su Dan djeteta sa učiteljicom Zoricom Batrićević. Čas je protekao u lijepom raspoloženju. Učenici su zapisivali svoja prava i želje, a zatim ih lijepili na panou.
JUOS Ivan Vusovic Vidrovan
JUOS Ivan Vusovic Vidrovan

I učenici V-1 razreda obilježili su Dan djeteta.

JUOS Ivan Vusovic Vidrovan JUOS Ivan Vusovic Vidrovan

Učenici IV-2 sa uciteljicom Radom Perović i asistentkinjom Spasenijom Pantović, su obilježili Međunarodni dan djeteta.
JUOS Ivan Vusovic Vidrovan JUOS Ivan Vusovic Vidrovan
Učenici IV-1 sa učiteljicom, Svetlanom Perović obilježili su Međunarodni dan djeteta.
JUOS Ivan Vusovic Vidrovan JUOS Ivan Vusovic Vidrovan JUOS Ivan Vusovic Vidrovan JUOS Ivan Vusovic Vidrovan