Djeca

JUOŠ ,,Dušan Đukanović” iz Nikšića raspisala je 16.09.2022. konkurs za radno mjesto vaspitača/ice.

Potreban je jedan izvršilac, na odredjeno vrijeme.
Da bi konkurisali za ovo radno mjesto, kandidati moraju ispunjavati sljedeće uslove:
-moraju imati završen dvogodišnji studijski program predškolskog vaspitanja i obrazovanja ,odnosno VI nivo nacionalnog okvira kvaliikacija (180 kredita CSPK-a) ili VII nivo nacionalnog okvira kvalifikacija (240 ili 300 kredita CSPK-a) za predškolsko vaspitanje i obrazovanje
-završenu obuku stručnog usavršavanja za rad u osnovnoj školi
-položen stručni ispit za rad u obrazovno-vaspitnim ustanovama, odnosno dozvolu za rad (licencu)
-crnogorsko državljanstvo
-potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti
Predviđen probni rad u trajanju od tri mjeseca.
Smještaj, ishrana i prevoz nisu obezbjeđeni.
Konkurs je otvoren petnaest dana od dana objavljivanja.
Više informacija dobićete pozivom na broj telefona: 069/771-122 i na zvaničnom sajtu Zavoda za zapošljavanje (zzzcg.me ).