Posao - oglas
JU Srednja Ekonomsko- ugostiteljska škola u Nikšiću raspisala je konkurs 25. 11. 2022. godine da traži profesora pravne grupe predmeta, sa punim radnim vremenom, na određeno vrijeme najduže do 31. 08. 2023. godine.
Uslovi: VII nivo nacionalnog okvira kvalifikacija, podnivo jedan odnosno podnivo dva (240 ili 300 kredita CSPK-a) iz oblasti prava, – položen stručni ispit za rad u obrazovno – vaspitnim ustanovama, – dozvola za rad ( licenca ), – crnogorsko državljanstvo, – opšta zdravstvena sposobnost. – dokaz da se protiv kandidata/kinje ne vodi krivični postupak. Prijave sa dokumentacijom se dostavljaju na adresu JU Srednja ekonomsko – ugostiteljska škola Nikšić, ul. Vuka Karadžića br. 83 u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa.
Kontakt telefon poslodavca:
040/235-640