Oglas za posao

JU OŠ Pavle Kovačević je 22.02.2023. raspisala konkurs za radno mjesto nastavnika/ce razredne nastave.

Radno vrijeme je puno, a dužina zaposlenja je na određeno vrijeme, do povratka radnice s bolovanja, a najduže do 31.08.2023. godine. Uslovi koje kandidati moraju ispunjavati su:
-diploma o završenoj stručnoj spremi, VII stepen stručne spreme predviđen za navedeno radno mjesto, podnivo jedan, odnosno podnivo dva (240 ili 300 kredita CSPK-a)
-ovjerena kopija uvjerenja o položenom stručnom ispitu;
-ovjerena kopija licence za rad u vaspitno – obrazovnim ustanovama;
-kopija lične karte ili uvjerenje o državljanstvu;
-da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
-potvrda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak. Prevoz obezbijeđen.
Svi kandidati, osim posebnih, moraju ispunjavati i opšte uslove koji su istaknuti u okvirnom dijelu pod naznakom opšti uslovi. Dokaz o ispunjenosti uslova, kandidati mogu dostavljati u formi originala ili ovjerenih fotokopija, s tim da se kao dokaz o državljanstvu može dostaviti biometrijska lična karta ili uvjerenje o državljanstvu. Prijave sa dokumentacijom se dostavljaju na adresu: JU OŠ “Pavle Kovačević” Grahovo, Grahovo bb, 81400 Nikšić, u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Kontakt telefon
069/771-122