Oglas za posao

JU OŠ Milija Nikčević je 22.02.2023. raspisala konkurs za četiri radna mjesta:

  1. Nastavnik/ca crnogorskog-srpskog, bosanskog i hrvatskog jezika i književnosti – na određeno vrijeme, 8 nastavnih časova sedmično a najduže do 31. avgusta 2023. godine
  2. Nastavnik/ca fizike – -na određeno vrijeme, do povratka zaposlenog sa funkcije, 17 nastavnih časova sedmično a najduže do 31. avgusta 2023.godine
  3. Nastavnik/ca matematike – na određeno vrijeme, 8 nastavnih časova sedmično a najduže do 31. avgusta 2023. godine
  4. Nastavnik/ca ruskog jezika – na određeno vrijeme, 8 nastavnih časova sedmično a najduže do 31. avgusta 2023.godine
Uslovi koje kandidati moraju ispunjavati:
  • fakultet za obrazovanje nastavnika odgovarajuće oblasti (profila),VII nivo nacionalnog okvira kvalifikacija podnivo jedan odnosno podnivo dva (240 odnosno 300 kredita CSPK-a), u skladu sa posebnim propisom.
  • položen stručni ispit za rad u obrazovno-vaspitnim ustanovama, odnosno dozvola za rad (licenca); -crnogorsko državljanstvo.
  • važeće ljekarsko uvjerenje kao dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta -Da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak. Dokumentaciju dostavljati u formi originala ili ovjerene kopije, putem pošte ili neposredno u školi radnim danima u terminu od 10h do 13h kod sekretara ustanove.

Rok za prijavu je 15 dana od dana raspisivanja konkursa.

Kontakt:
Telefon
040/252-277
Fax
255-427