JU OŠ Mileva Lajović Lalatović raspisuje konkurs za radnika/cu na održavanju higijene.
Potreban je jedan izvršilac.
Uslovi: Lica bez zanimanja i stručne spreme (Završena osnovna škola),
Oglas je objavljen 29. Novembra Rok za prijavu je 8 dana od dana raspisivanja konkursa.

Kontakt podaci poslodavca:
040/242-976
Fax 242-976