JU OŠ Mileva Lajović Lalatović raspisuje konkurs za nastavnika/cu matematike.
Potrebana su dva izvršioca.
Uslovi: Profesor matematike Diplomirani matematičar – informatičar, položen stručni – pripravnički ispit, završen fakultet za nastavnika/cu matematike, nastavnik /ca matematike i informatike, diplomirani matematičar, nastavnik/cu matematike i fizike, VII nivo nacionalnog okvira kvalifikacija (240 odnosno 300 kredita CSPK-a); – položen stručni ispit za rad u obrazovno-vaspitnim ustanovama; – dozvolu za rad (licencu); – crnogorsko državljanstvo; – ima opštu zdravstvenu sposobnost – dokaz da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak.
Oglas je objavljen 29. Novembra Rok za prijavu je 15 dana od dana raspisivanja konkursa.

Kontakt podaci poslodavca:
040/242-976
Fax 242-976