Da je poštovanje osnovnih prava i interesa djeteta primarna obaveza svih članova zajednice, koja se ne može zanemariti, saopšteno je na samom početku predstave koja je povodom Međunarodnog dana djeteta organizovana danas u JU OŠ ”Mileva Lajović-Lalatović” iz Nikšića.

 

Program je otvorila učenica VIII razreda Jovana Milović koja je okupljene podsjetila na Konvenciju o pravima djeteta, ustanovljenu 20. novembra 1989. godine, pri čemu ona predstavlja opšteprihaćeni dokument koji su potpisale skoro sve zemlje svijeta i tako se obavezale na sprovođenje svih tačaka koje sadrži. ”Države koje su joj pristupile, obavezale su se da će na osnovu nje uskladiti svoje zakone, da će preduzeti sve da se oni zaista i primjenjuju i, naravno, da će redovno izvještavati o stanju prava djece u svojoj zemlji”, saopštila je Jovana i istakla da svako dijete ima pravo na život, nediskriminaciju, najbolji interes i uvažavanje mišljenja.

 

Osnovna prava koja imaju naši mališani, u stihovima su govorili učenici: Vasilije Radulović, Helena Savić, Nera Maksimović, Ivan Gojković, Medina Abazi i Ksenija Bojanić, nakon čega su se publici kratkom prezentacijom predstavile učenice IX razreda Ivana Đukanović i Andrijana Marić.

 

”Bez obzira na to ko smo, šta smo, koje smo nacionalnosti, čime nam se bave roditelji, da li smo dječaci ili djevojčice, treba da gradimo svoj identitet, budemo ponosni i ne stidimo se sebe”, saopštila je Đukanović u svom izlaganju. Njoj se u razgovoru o pravima i obavezama pridružila Andrijana Marić i istakla da smo svi u obavezi da poštujemo tuđa mišljenja i stavove.

 

”Naša škola se vodi krilaticom da su naše različitosti naše prednosti. Treba da budemo ponosni na njih i da ih njegujemo, a ne da ih se stidimo”, zaključila je Ivana i pozvala predsjednika Skupštine Opštine Nikšić, Nemanju Vukovića da odobri formiranje parlamenta za učenike na lokalnom nivou, sa čim je on bio saglasan. Njemu su uručeni prigodni pokloni koje su učenici škole sami kreirali.