JU OŠ “Luka Simonović” raspisuje konkurs za nastavnika/cu matematike.

Potrebna su dva izvršioca.

Uslovi: Fakultet za obrazovanje nastavnika odgovarajuće oblasti (profila), VII nivo nacionalnog okvira kvalifikaija podnivo jedan odnosno podnivo dva (240 odnosno 300 kredita CSPK-a), u skladu sa posebnim propisom; 2. Položen stručni ispit za rad u obrazovno-vaspitnim ustanovama, odnosno dozvolu za rad (licencu); 3. Crnogorsko državljanstvo 4. Ljekarsko uvjerenje kao dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta.

Oglas je objavljen 16. Oktobra. Rok za prijavu je 15 dana od dana raspisivanja konkursa.

Kontakt podaci poslodavca:

040/247-368

(mail:skolal.simonovic@cg.yu)