Mladi NiksicaPotreban nastavnik/ca matematike

JU OŠ Janko Bjelica raspisuje konkurs za nastavnika/cu matematike.

Potreban je jedan izvršilac.

Uslovi završen fakultet za profesora /icu matematike,VII nivo nacionalnog okvira kvalifikacija (240 odnosno 300 kredita CSPK-a) Pored opštih uslova kandidati treba da ispunjavaju i sledeće uslove: -položen stručni ispit u obrazovno-vaspitnim ustanovama odnosno licencu; -crnogorsko državljanstvo; -provjera radnih sposobnosti nije predviđena; -probni rad u trajanju od 3 mjeseca.

Oglas je objavljen 10. novembar. Rok za prijavu je 15 dana od dana raspisivanja konkursa.

Kontakt podaci poslodavca:

067/637-098