U OŠ „Braća Ribar“ obilježen je Svjetski dan borbe protiv side, a za tu priliku članovi Ekološke sekcije i učenici IX razreda su napravili prezentaciju i izradili panoe koji se nalaze u školskom holu.