JU Ekonomsko-ugostiteljska škola realizovala je radionice na temu „Štetni efekti korišćenja raznih duvanskih proizvoda, alkohola i marihuane na zdravlje“ za sve učenike prvog razreda.

Radionice su nastale kao produkt saradnje sa Kancelarijom za prevenciju narkomanije, a učenici su slušali o štetnom dejstvu navedenih supstanci, a posebno im je skrenuta pažnja na zloupotrebu duvanskog proizvoda „snus“ koji omladina sve više koristi. Škola je najavila nastavak radionica i sa učenicima drugog razreda.