U vrtiću ,,Dragan Kovačević” u Nikšiću, organizovana je predstava pod nazivom “Nema pjesme ni planete, gdje ne moze stići dijete”, za sve vaspitne grupe VJ ,,Ciciban” .

Djeca su imala priliku da uživaju u interaktivnoj predstavi protkanoj muzičkim numerama.
Kroz scenario djeca su učila o vrijednostima međusobnih odnosa, predrasudama, ljepoti prirode i očuvanju planete.