mladi nk

Tatjana Jovović kandidat je za dekana Filološkog fakulteta, saznaje CdM.

Upravni odbor UCG raspisao je konkurs za dekana ovog fakulteta, a tu funkciju sada obavlja Dragan Bogojevć.

Jovović predaje predmete iz oblasti savremene ruske književnosti, ruske civilizacije, kulture i umjetnosti na Studijskom programu za ruski jezik i književnost, kao i predmet Ruski jezik na nematičnim studijima.

U više navrata je studijski boravila u Moskvi na Institutu Puškina, u okviru CEEPUS stipendije provela je mjesec dana na Karlovom univerzitetu u Pragu, a jedan semestar na Univerzitetu Stenford u SAD, kao korisnik ogranka Fulbrajt stipendije (JFDP).

Učestvovala je na seminarima koji su održani na univerzitetima u Nirnbergu, Mariboru, Peruđi, Jerusalimu, Moskvi i Petrogradu, kao i na međunarodnim naučnim konferencijama u Beogradu, Zagrebu, Granadi, Varšavi i Moskvi.

Bavi se kulturološkim temama iz aspekta interdisciplinarnog kontakta književnosti, filozofije i vizuelnih umjetnosti.