Ko će upravljati dionicom auto-puta Podgorica – Mateševo kada se završi njena izgradnja još nije odlučeno pa zbog toga prihodi i rashodi od nje nijesu uvršteni u planove “Monte puta” za 2020. godine. To je odgovoreno “Vijestima” iz ove državne kompanije.

Vlada je u četvrtak prošle sedmice usvojila finansijski plan “Monte puta” za 2020. godinu u kojem se ne pominju prihodi od nove dionice koja treba da bude završena do 30. septembra ove godine i čije je otvaranje bilo najavljivano za oktobar. Ni u usvojenom planu radova Monteputa u 2020. godine se ne pominje puštanje u saobraćaj ove dionice.

“Vijesti” su istog dana pitale “Monte put” da li izostanak planiranja prihoda od putarine na ovoj dionici auto-puta znači da ne očekuju da ona bude završena i puštena u rad do kraja 2020. godine ili će dionica biti završena, ali putarina neće biti naplaćivana u ovoj godini.

“U toku je definisanje modela upravljanja projektom u komercijalnoj fazi, tako da formalno-pravno još uvijek ti poslovi nijesu povjereni našem društvu, zbog čega prihode od naplate putarine ali i rashode koje će upravljanje i održavanje prioritetne dionice proizvesti, nije bilo moguće uvrstiti u trenutku usvajanja planova za 2020. godinu. Posebno naglašavamo da je u toku usvajanje novog zakona o putevima, te da je u svijetlu te činjenice Vlada, prilikom usvajanja informacije, tj. davanja saglasnosti na planove “Monte puta” za 2020. godinu, predvidjela mogućnosti da se, ukoliko objektivne okolnosti (npr izmjena propisa i dr.) budu uslovile potrebu za izmjenom planova u toku 2020. godine, iste mogu blagovremeno dostaviti na dobijanje odgovarajuće saglasnosti Vlade”, saopštili su iz “Monte puta”.

Ova državna kompanije upravlja tunelom “Sozina” a dio nje je i poslovna jedinica koje se bavi nadzorom izgradnje dionice Podgorica – Mateševo.

Dionica auto-puta od Podgorice prema Kolašinu trebala je biti otvorena u maju prošle godine, pa je rok produžen za 17 mjeseci za kraj septembra ove godine. Ministar Osman Nurković je nedavno saopštio da će vjerovatno radovi biti završeni u tom roku ali ne i tehnički prijem pa nije precizirao kada će dionica biti otvorena za saobraćaj.

Dionicu može dobiti i onaj ko bude gradio nastavak

Do sada su u javnosti nezvanično pominjanja dva modela budućeg upravljanja ovom dionicom auto-puta. Prvi je da njime upravlja “Monte put” a da se prihod, uz dotacije iz budžeta, koristi za vraćanje kredita za njegovu izgradnju. Drugi model je da se kroz privatno-javno partnerstvo ova dionica ustupi investitoru koji bi gradio druge dionice auto-puta. Taj investitor bi osim nje dobio i druge dionice koje izgradi na period korišćenja i naplate putarine od najmanje 30 godina, a Vlada bi garantova minimum iznosa koji bi investitor naplatio da bi pokrio troškove i ostvario zaradu.

Ministar saobraćaja Osman Nurković je sa sadašnjim graditeljem ove dionice autoputa u martu 2018. godine potpisao “Memorandum o razumijevanju i saradnji za projekat izgradnje auto-puta Bar-Boljare na principima privatno-javnog partnerstva”. Ovaj Memorandum predviđa da će zajednička radna grupa za 24 mjeseca definisati model saradnje koji bi omogućio gradnju drugih dionica auto-puta. Taj rok ističe 23. marta ove godine.

foto: Vlada Crne Gore