Ministarka zdravlja Jelena Borovninić Bojović uručila je danas ljekarima sertifikate o dodjeli zvanja primarijus, kao stručno i društveno priznanje za dostignuća i postignute rezultate u radu.

Iz Ministarstva zdravlja saopštili su da su zvanje primarijusa dobili specijalista epidemiologije u Institutu za javno zdravlje (IJZ) Božidarka Rakočević, specijalista mikrobiologije sa parazitologijom u IJZ-u Vineta Vuksanović, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije u Kliničkom centru (KCCG) Sonja Nejkov.
Zvanje primarijusa dobili su i specijalista oftamologije u KCCG Antoaneta Adžić Zečević, specijalista otorinolaringologije u Domu zdravlja (DZ) Rožaje Rifat Muković i specijalista opšte medicine u DZ Bijelo Polje Marina Kljajević.
Borovinić Bojović je rekla da je dobijanje zvanja primarijus za šest ljekara potvrda ulaganja zdravstvenih vlasti u edukaciju i stručno usavršavanje kadra, što je, uz tehničko-tehnološko osavremenjavanje, osnovni uslov za podizanje kvaliteta zdravstvenih usluga.
Ona je, na svečanom prijemu za ljekare primarijuse, rekla da ljekari, koji su dobili zvanje primarijus, ispunjavaju uslove u pogledu stručnih i naučnih radova koje su dostavili, u kojima su autori i koautori, a koji su prezentovani na stručnim i naučnim skupovima.
Nejkov je kazala da je za sticanje zvanja primarijusa neophodno minimun deset godina rada u struci, kao specijalista određene grane medicine i uz to veliki broj stručnih i naučnih radova, koji su objavljeni u stručnim časopisima i prezentovani na stručnim i naučnim skupovima.
Ona je navela da je diploma koju je danas dobila, za nju i njene kolege, nagrada za rad.
„Sa druge strane, da biste nešto napisali i prezentovali svakako morate da budete u toku i sa svakodnevnim smjericama i promjenama koje se dešavaju u struci i nauci i prosto budete u koraku sa svim, kako bi u svakodnevnom radu pružili adekvatnu zdravstvenu zaštitu i pomoć pacijentima“, rekla je Nejkov.
Nejkov je naglasila da je sigurna da će ona i njene kolege nastaviti sa stručnim usavršavanjem.
„Komisija Ministarstva donosi odluku od dodjeli zvanja primarijus doktorima medicine, stomatologije i farmaceutima, koji imaju najmanje deset godina specijalističkog rada u struci, objavljene naučne i stručne radove, licencu za rad i postignute rezultate u stručnom usavršavanju i razvoju zdravstvene zaštite u Crnoj Gori“, kaže se u saopštenju.