Javno saslušanje, koje će održati nevladine organizacije (NVO) “Hiperion” i “LGBT Forum Progres” povodom treće zabrane Povorke ponosa u Nikšiću, zakazano je za petak 18. septembar u prostorijama infocentra – Centra za demokratsku tranziciju na Rimskom trgu u Podgorici, sa početkom u 12h.

Na javnom saslušanju govoriće predstavnici organizatora prajda s jedne i predstavnici Vlade Crne Gore, Uprave policije i opštine Nikšić s druge strane.

Takođe, kao gošće, na javnom saslušanju govoriće Teresa Reintke, poslanica Evropskog Parlamenta i mr Tea Gorjanc Prelević, direktorka Akcije za ljudska prava.

Suština zakazanog javnog saslušanja je da se suoče svi raspoloživi argumenti, svih strana, u vezi sa Povorkom ponosa u Nikšiću kao i da se započne neophodni proces pregovaranja i konkretni tematski dijalog LGBT zajednice i donosilaca odluka u vezi sa predmetnom temom.

“Osnovno svojstvo sastanka je i da u datim okolnostima promovišemo partnerstvo između Vlade, lokalne samouprave i LGBT struktura i pošaljemo konstruktivnu poruku prema međunarodnoj zajednici i međunarodnim partnerima Crne Gore da će se intezivirati međusobni kontakti, saradnja i da će se u predstojećem periodu, dok se ne stvore potrebni uslovi, predano raditi od strane svih subjekata, na otklanjanju prepreka ovakvim događajima i uopšte društvenom pitanju LGBT osoba”, piše u saopštenju.

Posebno je važno zbog budućnosti da se i od strane svih aktera sa visokog nivoa uputi jasna poruka da je neophodno raditi na obrazovanju i pripremi građanje Crne Gore za inkluziju i prihvatanje LGBT zajednice.

“Izuzetno je bitno da se uz ostalo, mislimo na argumente policije, čuje glas i Vlade i lokalne samouprave da će učestvovati podržati sve obrazovne i druge aktivnosti koje su u funkciji prevencije nasilja i promovisanja tolerancije u Nikšiću i Crnoj Gori”, navodi se u saopštenju.

M.M.