Oglas za posaooglas za posao

 

Sekretarijat za lokalnu upravu objavljuje javni oglas za poziciju pripravnik na određeno vrijeme od 12 mjeseci.
Nivo kvalifikacije obrwzocanja mora biti 240 kredita, a neophodna je i vozačka B kategorije.
Dokumentacija koja je neophodna mora da sadrži prijavu na slobodno radno mjesto, cv, fotokopiju lične karte, uvjerenje o državljanstu, kao i potvrdu da lice nije osuđivano.
Prijava se mora dostaviti na adresu u roku od 15 dana od objavljivanja javnog oglasa, a na adresu: Opština Nikšić, Sekretarijat za lokalnu samoupravu, UL. Njegoševa 18., sa naznakom na javni oglas.

Kontakt osoba: Maja Kilibarda: 040/213-074