Javni izvršitelj i čitav sistem izvršenja je, tokom prošle godine, nastavio da funkcioniše efikasno uprkos nešto manjoj naplati od 60,2 miliona eura. Najveći promet od ukupno 30 izvršitelja, ostvarila je izvršiteljka Aleksandra Tomković-Vukoslavčević, pokazuje zvanična Analiza efikasnosti funkcionisanja sistema izvršenja, koju je Vlada usvojila u četvrtak.
Riješeno 67,7 odsto primljenih predmeta
Navedeni zaključak o efikasnosti, kako konstatuju autori Analize, proizilazi iz činjenice što su javni izvršitelji lani riješili veliki broj izvršnih predmeta na osnovu izvršnih isprava 12.316 predmeta ili 31,93 odsto od ukupnog broja predmeta u radu, odnosno 67,27 odsto od broja primljenih predmeta.
Takođe, riješen je veliki broj izvršnih predmeta na osnovu vjerodostojnih isprava i mjenice 23.609 predmeta ili 13 odsto od ukupnog broja predmeta u radu u posmatranom periodu, odnosno 55,13 odsto od broja primljenih predmeta.
“Imajući u vidu veliki priliv izvršnih predmeta kod javnih izvršitelja neophodno je u narednom periodu intenzivirati radnje izvršenja, u granicama datih ovlašćenja od izvršnog povjerioca, kako bi broj riješenih predmeta bio još veći”, poručuju autori Analize koje je pripremilo Ministarstvo pravde.
Naplaćeno 60,2 miliona eura
Prema dokumentu, javni izvršitelji su naplatili po izvršnim i po vjerodostojnim ispravama i mjenici, zbirno 60,2 miliona eura.
“Javni izvršitelji su od ukupnog iznosa potraživanja po izvršnim ispravama 537,5 miliona eura, naplatili 32,5 miliona eura ili 6,05 odsto. Navedeni iznos je manji za 16,3 miliona eura u odnosu na prethodni period, ali je istovremeno veći za 2,8 milona veći od iznosa koji je naplaćen u 2017. godini”, navodi se u Analizi.
Kada je u pitanju naplata potraživanja po vjerodostojnim ispravama i mjenici, javni izvršitelji su u posmatranom periodu od ukupno potraživanja 585,4 miliona eura naplatili 27,7 miliona eura ili 4,74 odsto, što je za 2,6 miliona više u odnosu na prethodni period.
“Posmatrano zbirno za izvršne i vjerodostojne isprave, javni izvršitelji su u posmatranom periodu naplatili 13,6 miliona eura manje u odnosu na prethodni period, a 18,6 miliona eura više u odnosu na 2017. godinu.
Čak 90 odsto dužnika nema imovinu
Ovakve kontroverzne cifre, gdje je procenat naplate zbirno oko pet odsto, autori Analize tretiraju kao efikasne jer u većini neriješenih predmeta dužnici -nemaju imovinu.
“U strukturi neriješenih predmeta na osnovu izvršnih isprava u najvećem broju slučajeva 90,55 odsto od ukupnog broja neriješenih predmeta izvršenje nije moguće sprovesti zbog nepostojanja imovine izvršnog dužnika na kojoj bi se mogla sprovesti prinudna naplata, što predstavlja objektivnu okolnost na koju javni izvršitelj ne može da utiče”, podsjeća se u Analizi.
Ovaj procenat je kod izvršnih predmeta na osnovu vjerodostojnih isprava i mjenice kao vjerodostojne isprave još veći i iznosi 93,49 odsto, a na približno je istom nivou kao u prethodnom periodu kada je iznosio 92,87 odsto.
U Analizi se navode konkretni podaci Poreske uprave o efikasnosti svakog od 30 javnih izvršitelja.
Prema podacima Poreske uprave, ostvareni godišnji promet svih javnih izvršitelja iznosio je 2,7 miliona eura, zaduženja iznose ukupno 130.576 eura, dok je iznos uplaćenih poreza i doprinosa 948.613 eura.
Ubjedljivo najveći promet, kako pokazuje Analiza, ostvarila je izvršiteljka Aleksandra Tomković-Vukoslavčević sa ostvarenih 455.961 eura, Vidak Latković je ostvario 237.828 eura prometa, dok je na trećem mjestu Darko Rajković sa ostvarenih 233.499 eura prometa.
Izvor: Vikend novine