Predstavnici sedam opština na sastanku sa ministrom ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Ratkom Mitrovićem konstatovali su danas da je izgradnja regionalnog reciklažnog centra jedan od načina rješavanja problema upravljanja otpadom.

Kako se navodi u saopštenju, svi prisutni su naveli da se opštine suočavaju sa velikim problemom upravljanja otpadom i podržali inicijativu za izgradnju regionalnog reciklažnog centra.

“Konstatovano je da je prvi korak u tom pravcu izrada studije u kojoj bi se jasno definisali osnovni parametri bitni za realizaciju ovog velikog i kompleksnog projekta, kao što su količina otpada, udaljenost od opština i troškovi transporta, tehnologija koja bi se koristila prilikom obrade otpada, kao i potrebna finansijska sredstva”, navodi se u saopštenju.
Mitrović je izjavio da će Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma što prije, u saradnji sa opštinama i stručnim konsultantima, otpočeti izradu studije izvodljivosti i formirati Komisiju sa zadatkom da se pronađu najbolji modaliteti za realizaciju ideje o izgradnji regionalnog reciklažnog centra.
Sastanaku koji je organizovao predsjednik Opštine Nikšić Marko Kovačević prisustvovali su i Igor Jovanović i Dušan Bugarin iz Direktorata za ekologiju MEPPU, predsjednici opština Žabljak, Šavnik, Plužine i Tivat, Veselin Vukićević, Jugoslav Jakić, Mijuško Bajagić i Željko Komnenović, potpredsjednik Opštine Kotor Siniša Kovačević, sekretarka Sekretarijata za zaštitu prirode i kulturne baštine Opštine Kotor Bojana Petković, sekretar Sekretarijata za komunalne djelatnosti, ekologiju i energetsku efikasnost Opštine Herceg Novi Dejan Radonić i direktor D.O.O. “Čistoća” iz Herceg Novog Vasilije Seferović.
Sastanku su takođe prisustvovali i predstavnici NVO organizacija.