Od početka preduzimanja mjera na sprečavanju i suzbijanju epidemije izazvane virusom zdravstveno-sanitarni inspektori su izdali više od 20.000 rješenja.

Kako je precizirala pomoćnica direktora Uprave za inspekcijske poslove Višnja Orban (sektor za zaštitu životne sredine, bezbjednost i zdravlja ljudi, socijalne i dječje zaštite) izdato je 10.032 rešenja o zdravstvenom nadzoru, 11.004 rješenja o samoizolaciji (samoizolacija na graničnim prijelazima, samoizolacija poslije karantina, produženje samoizolacije, samoizolacija oboljelih, lica koja su bila u kontaktu ili se sumnja da su bila u kontaktu sa oboljelim) i 2.920 rješenja o stavljanju u karantin.
“Rješenja o stavljanju u karantin i samoizolaciju u skladu sa naredbama Ministarstva zdravlja uručivana su crnogorskim državljanima i strancima sa stalnim ili privremenim boravkom u Crnoj Gori, a ostalim strancima je bio zabranjen ulazak u Crnu Goru. Promet robe za potrebe Crne Gore, kao i tranzit robe je bio nesmetan, uz posebne mjere zdravstveno-sanitarnog nadzora za strane i crnogorske vozače teretnih motornih vozila”, kazala je Orban.
Kontrole
Takođe, kako je navela, sanitarna inspekcija je obavljala kontinuirano kontrole roba koje podliježu sanitarnom nadzoru – uvoz biocidnih proizvoda, hemikalija, kozmetičkih proizvoda, sredstava za održavanje higijene i čistoće.
“U toku maja u cilju poštovanja naredbi Ministarstva zdravlja i uputstava Instituta za javno zdravlje koji se odnose na obaveze privrednih društava i preduzetnika koji pružaju frizerske i kozmetičke usluge, usluge u fitnes centrima, teretanama, zdravstvenim ustanovama i apotekama (nošenje zaštitne opreme, upotrebe dezinfekcionih sredstava, poštovanja socijalne distance) inspektori su izvršili 859 inspekcijskih pregleda pri kojim je utvrđeno 24 nepravilnosti koje su otklonjene u toku inspekcijskih nadzora”, istakla je Orban.
Po njenim riječima postupano je po inicijativama koje su se odnosile na rad bez sanitarne saglasnosti.
Nakon otvaranja crnogorskih granica nadležnosti inspekcije su da licima koja dolaze iz zemalja, crnogorskim državljanima strancima sa stalnim ili privremenim boravkom, u kojima ima više od 25 oboljelih na 100.000 stanovnika uručuju rješenje o stavljanju u karantin ili kućnu samoizolaciju, koja podrazumijeva boravak u porodičnom smještaju uz praćenje zdravstvenog stanja kao i svih članova domaćinstva koji su se zadesili u tom porodičnom smještaju od strane nadležne higijensko-epidemiološke službe u trajanju od 14 dana.
“Licima kod kojih je PCR testiranjem na SARS-CoV-2 dobijen negativan rezultat testa na novi korona virus, mjera samoizolacije i karantina se ukida nakon 14 dana”, kazala je Orban.
Kako je navela u Crnu Goru u skladu sa naredbama Ministarstva zdravlja mogu ući turisti i drugi putnici koji dolaze iz zemalja koje se nalaze na pozitivnoj listi zemalja (127) objavljenoj na sajtu Instituta za javno zdravlje, a imaju manje od 25 oboljelih na 100.000 stanovnika uz pridržavanje smjernica Instituta za javno zdravlje koje između ostalog uključuju održavanje fizičke distance, nošenje maski tokom putovanja (u sredstvima prevoza i aerodromima, graničnim prijelazima), pravilno održavanje higijene ruku…
“Sanitarna inspekcija ne vrši nadzor nad ovim licima”, kazala je Orban.
Ona dodaje da su prilikom preduzimanja mjera iz svoje nadležnosti inspektori koristili zaštitnu opremu u skladu sa preporukama Instituta za javno zdravlje.
Svi inspektori su testirani i rezultati testova su bili negativni.