Istaknutom naučniku i nekadašnjem direktoru Evropske organizacije za nuklearno istraživanje (CERN) profesoru dr Hervigu Šoperu (Herwig Schopper) uručeno je zvanje počasnog profesora Univerziteta Crne Gore, u Ženevi. Zvanje je, u ime Senata Univerziteta Crne Gore, uručila NJ.E. Slavica Milačić, ambasadorka Stalne misije Crne Gore pri UN, OEBS i drugim međunarodnim organizacijama, u Ženevi.

Eskperimentalnom fizičaru i profesoru emeritusu Univerziteta u Hamburgu, gospodinu Šoperu, zvanje je dodijeljeno na predlog Vijeća Prirodno-matematičkog fakulteta. Profesor Šoper je svoj život posvetio jačanju misije Naučna diplomatija u nestabilnim geopolitičkim regionima.
Zahvaljujući njegovoj viziji, Crna Gora je značajno unaprijedila i izgradila svoj naučni potencijal, kao aktivni učesnik inicijative Međunarodni institut za održive tehnologije Jugoistočne Evrope (SEEIST). Ova inicijativa, nastala na predlog počasnog profesora, treba da rezultira izgradnjom Međunarodnog instituta za hadronsku terapiju, koji će biti u jednoj od zemalja regiona. Institut će okupiti naučnike i istraživače Jugoistočne Evrope u borbi protiv kancera i liječiti pacijente radioterapijom teškim jonima, uz biomedicinska, klinička i druga ispitivanja, sa misijom Nauka za mir. Promovisaće regionalnu saradnju u oblastima nauke, tehnologije i industrije. Posebna komponenta je platforma za obrazovanje i obuku za mlade naučnike, istraživače, tehničare, ljekare, biologe, inženjere biomedicine i druge koji će doprinijeti poboljšanju čitave regije u pogledu tehnološkog napretka, medicinskih inovacija, naučnih dostignuća, industrijskog osnaživanja i ekonomske koristi.
Šoper je svoju doktorsku tezu odbranio na Univerzitetu u Hamburgu, a istraživački i akademski rad nastavio u Štokholmu, Univerzitetu u Kembridžu, Univerzitetu Erlangen, Univerzitetu u Majncu. Tokom angažmana na Univerzitetu Karlsrue, zaslužan je za uspostavljanje Instituta za eksperimentalnu nuklearnu fiziku. Istraživački rad nastavlja na Kornel Univerzitetu, gdje je započeo rad u oblasti fizike elementarnih čestica, konkretnije na procesu rasejavanja elektrona radi proučavanja strukture protona i neutrona. Kako bi nastavio rad u ovoj oblasti, osnovao je istraživačku grupu u Nacionalnom istraživačkom centru u Njemačkoj (DESY).
Takođe, formirao je istraživačku grupu u CERN-u kako bi sprovodio istraživanja rasejavanja neutrona na visokim energijama u akceleratorima.
U periodu 1981–1988. godine, obavljao je funkciju direktora CERN-a. Tokom njegovog mandata razvijen je Veliki sudarač elektrona i positrona (Large Electron-Positron Collider LEP), jedan od najvećih akceleratora čestica. Modeli rada na ovom akceleratoru uvod su u dalji rad na Velikom hadronskom sudaraču (Large Hadron Collider LHC), koji je najveći i najsnažniji akcelerator čestica na svijetu.
Šoper je u periodu 1992–1994. godine obavljao funkciju predsjednika Društva fizičara Njemačke, kao i Evropskog udruženja fizičara, a član je mnogih drugih svjetskih udruženja i asocijacija. Šoperova vizija nauke bez granica rezultirala je osnivanjem laboratorije Synchrotron-light za eksperimentalnu nauku i primjenu na Bliskom Istoku (SESAME), po ugledu na CERN, a pod okriljem UNESCO-a.
Šoperu su uručeni počasni doktorati Univerziteta Erlangen, Moskovskog državnog Univerziteta, Univerziteta u Ženevi, Univerziteta u Londonu, Instituta za nuklearno istraživanje u Dubni, Instituta za fiziku visokih energija u Protvinu i Instituta na Kipru. Dobitnik je brojnih nacionalnih i međunarodnih priznanja.
Danas radi kao savjetnik i ambasador je dobre volje u oblasti nauka za mir. Objavljuje članke o politikama u istraživanju, nauci i religiji, kao i nauci i društvu.