Ministarstvo rada i socijalnog staranja saopštilo je da će isplata socijalnih naknada za decembar 2016. godine početi sjutra i da je za te svrhe obezbjeđeno 10,2 miliona eura.

“Za korisnike materijalnog obezbjeđenja boraca izdvojeno je 224.408,64 eura, za korisnike lične i porodične invalidnine 305.416,54 eura, dok je za pogrebne troškove boračko-invalidske zaštite 2.886,70 eura. Za dječji dodatak izdvojeno je 249.626,06 eura, za korisnike materijalnog obezbjeđenja (MO) izdvojeno 734.653,44 eura”, saopšteno je iz Ministarstva rada i socijalnog staranja.

Kako navode, za korisnike porodiljskog odsustva izdvojeno je 943.980,69 eura, a za dodatak za tuđu njegu i pomoć 1.187.504,09, dok je za ličnu invalidninu izdvojeno 272.330,39 eura, a za naknadu roditelju ili staratelju-njegovatelju lica koje je korisnik LI 365.243,36 eura.

“Za izdržavanje štićenika u domovima obezbijeđeno je 174.197,00 eura, a za korisnike porodičnog smještaja 122.722,38 eura. Za štićenike van Crne Gore izdvojeno 18.437,24, a za troškove ishrane djece u predškolskim ustanovama 85.575,74 eura. Naknada po osnovu rođenja troje ili više djece 5.474.896,50 eura”, navodi se u saopštenju.