Imenovanjem inspektora za zaštitu i spašavanje biće unaprijeđena borba sa požarima u Crnoj Gori, ocijenio je komandir Službe zaštite i spašavanja Kolašin, Željko Darmanović.

Prema riječima Darmanovića, inspektor za zaštitu i spašavanje će imati puno posla dok napravi katastar objekata i ugroženosti i snimi situaciju na terenu.

„Prvo će se djelovati preventivno, a poslije represivno da se kontroliše sprovođenje naredbe o protivpožarnim i preventivnim mjerama za zaštitu od požara na teritoriji opštine, u objektima i na otvorenom. Taj inspektor će, ja mislim, puno unaprijediti borbu protiv požara“, kazao je Darmanović.

Darmanović je rekao da se ove godine krenulo u pokušaj da se napravi zakon o vatrogastvu, da se definiše koliko je zapravo potrebno vatrogasaca u jednoj smjeni i da opsluži jedno vozilo.

Izvor: mina.news