Inspekcija rada, dio plate koji je dogovoren usmeno između poslodavca i zaposlenog, mimo one utvrđene ugovorom o radu i koji se isplaćuje ličnom predajom novca, ne može kontrolisati, prenosi Radio Televizija Crne Gore.

 

“To znači da Inspekcija rada može tražiti da se isplati samo ona zarada koju su dogovorili zaposleni i poslodavac kroz ugovor o radu”, saopštili su iz Uprave Inspekcije rada.

Oni međutim, nijesu naveli da li je bilo prijava radnika da ih poslodavac osigurava na minimalac, a ostatak do dogovorene plate isplaćuje na ruke.

Sindikati u firmama ističu, da je isplata dijela plata na ruke u javnosti godinama dežurna tema.

Predsjednik Unije slobodnih sindikata Srđa Keković je nedavno dnevnom listu Pobjeda, prilikom najave zahtjeva za povećanje minimalne zarade na 250 eura, saopštio da poslodavci u najvećem dijelu privatnog sektora isplaćuju zaradu u visini minimalne što je najniži iznos koji po zakonu moraju da predaju.
Ostatak zarade, prema njegovim riječima, isplaćuje se na ruke, to jest na crno, zbog čega, dugoročno gledano, gube zaposleni zbog neuplaćenih doprinosa za Penzijsko invalidsko osiguranje, ali i državni budžet, socijalni. On je istakao da se ova pojava mora iskorijeniti.

Iz inspekcije koja vrši nadzor isplate zarada, naknada i drugih primanja, Pobjedi su kazali da nijesu utvrdili da nijedan zaposleni za puno radno vrijeme nije dobio manje od minimalca.

“Kroz postupak inspekcijskog nadzora nije utvrđen ni jedan slučaj da je poslodavac zaposlenom, za puno radno vrijeme, isplatio zaradu manju od minimalne, odnosno manju zaradu od one koja je utvrđena ugovorom o radu koji potpisuju zaposleni i poslodavac”, istakli su iz Uprave.

Takođe su kazali, da redovno obavještavaju Poresku upravu o svim nepravilnostima koje otkriju ili im radnici prijave.

“Inspekcija rada obavještava Poresku upravu o svim slučajevima kad prilikom inspekcijskog nadzora, a po kazivanju zaposlenih ili na drugi način, utvrdi da je poslodavac isplatio neto zaradu zaposlenim, ali nije uplatio pripadajuće doprinose”, saopštili su iz Uprave za inspekcijske poslove.

Prema odredbi Zakona o radu, poslodavac je dužan da prilikom isplate zarade zaposlenom uruči obračun zarade.

“Ako nije mogao da isplati zaradu dužan je da, do kraja mjeseca u kojem je dospjela isplata zarade, zaposlenom uruči obračun zarade koju je bio dužan da isplati. U slučaju da inspektor rada utvrdi da poslodavac nije ispoštovao ovu obavezu, preduzima propisane upravne i druge mjere u cilju otklanjanja nepravilnosti”, kazali su iz Uprave.