porez na plate

Poreski inspektori obavili su u periodu od 1. maja do 3. septembra 4,1 hiljadu provjera regularnosti poslovanja i utvrdili nepravilnosti kod 342 obveznika.

“Po tom osnovu izdato je 443 prekršajna naloga, sa ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu od 1,4 miliona eura.” navodi se u saopštenju.

Ove nepravilnosti se odnose na neevidentiranje prometa roba i usluga na zakonom propisan način, neuplaćivanje pazara na zakonom propisan način, neobračunavanje ili nepravilno obračunavanje poreza na dosatu vrijednost (PDV), neprijavljivanje zaposlenih i obavljanje djelatnosti bez prethodno izvršene opšte poreske registracije.

Zaduženje po osnovu novčanih kazni iznosi 1,03 miliona eura, od čega je naplaćeno 757,94 hiljade eura ili 73 odsto. Prema ovlašćenjima iz Zakona o poreskoj administraciji, u izvještajnom periodu su kod 18 poreskih obveznika preduzete mjere privremene zabrane obavljanja djelatnosti.

Obavljene su ciljane kontrole poreskih obveznika, kod kojih su tokom prošle godine utvrđeni prekršaji, ili za koje je UPC bila u saznanju da ne evidentiraju promet i ne izdaju račune korisnicima usluga.

Građani, kao i do sada, sve nepravilnosti mogu prijaviti pozivom na broj telefona 19707. Pitanja vezana za primjenu poreskih propisa mogu se poslati na mail adresu upravaprihoda@tax.gov.me radi dobijanja detaljnih odgovora sa pregledom poreskih propisa u ovoj oblasti.