Mladi Niksica

Informativi dan za Drugi poziv u okviru INTEREG IPA programa za Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru 2014-2020, održaće se u Nikšiću, u utorak 2. oktobra, u Hotelu “Onogošt”, sa početkom u 10 časova.

Poziv je upućen od strane Kancelarije za evropske integracije Crne Gore.
Predlozi projekata se dostavljaju putem elektronskog monitoring sistema (eMS) do 20. decembra 2018. u 12:00h u okviru četiri prioritetne ose Programa: poboljšanje kvaliteta usluga u javnom zdravstvu i sektoru socijalne zaštite; zaštita životne sredine i prirode, poboljšanje prevencije rizika i promovisanje održive energije i energetske efikasnosti; doprinos razvoju turizma i očuvanja kulturnog i prirodnog nasljeđa; kao i jačanje konkurentnosti i razvoj poslovnog ambijenta u programskom području.
Aplikacioni paket i više informacija o Drugom pozivu možete naći na linku: http://www.interreg-hr-ba-me2014-2020.eu/2nd-call-for…/