Na predlog rektora Univerziteta Crne Gore prof. dr Vladimira Božovića za prorektore UCG su imenovani prof. dr Irena Orović, prof. dr Sanja Peković i prof. dr Veselin Mićanović, odlukom Upravnog odbora UCG na prethodnoj sjednici.

Mandat prorektora po odluci Upravnog odbora počeo je 31. jula 2021. godine.
Djelokrug rada prorektora je definisan članom 57 Statuta Univerziteta Crne Gore, a Rektor će posebnom odlukom ovlastiti prorektore za organizovanje, vođenje i koordiniranje poslova iz određene oblasti.
U prethodnom sastavu prorektora, prof. dr Orović je bila na poziciji prorektora za nauku, prof. dr Mićanović je bio na poziciji prorektora za nastavu, a prof. dr Peković prorektor za internacionalizaciju UCG.