U Crnoj Gori je među pušačima sve više mladih i žena, saopšteno je iz Instituta za javno zdravlje Crne Gore povodom Nacionalnog dana kontrole duvana.

“U Crnoj Gori se među pripadnicima odrasle populacije, starosti, od 15 do 64 godina, u posljednjoj deceniji, evidentira tendencija rasta prevalencije upotrebe duvanskih proizvoda. Prema podacima posljednjeg istraživanja ponašanja stanovništva, zastupljenost pušača u opštoj populaciji iznosi 35,4%, što je značajno više u odnosu na evropsku populaciju. Navedeno istraživanje je pokazalo da je, još 17,1% populacije nekada tokom života koristilo duvanske proizvode, što znači da je samo 47,6% ili manje od polovine stanovnika tokom cijelog života apstiniralo od pušenja”, navodi se u saopštenju.
Iz IJZCG kažu i da je među ženama u Crnoj Gori, zabilježeno 34,5% onih koji koriste duvanske proizvode, što je, kako ističu, značajno više u poređenju i sa Evropom, a posebno sa svjetom.
“Pri tome, treba naglasiti da je u populaciji mlađih žena, starosti između 15 i 24 godine, prevalencija veća, za čak 1%, nego među muškarcima iste starosti. Procjenjuje se da su promjene u vrijednostima i vjerovanjima uslovile promjene u stavovima kod crnogorskih žena, što je uslovilo i promjene u njihovom ponašanju. S obzirom da su novi obrasci ponašanja u Crnoj Gori, kada je riječ o upotrebi duvanskih proizvoda, neusklađeni sa zdravljem, razumljivo je da se komplikacije upotrebe duvanskih proizvoda javljaju u sve ranijoj životnoj dobi žena i da su ishodi sve češće ozbiljniji i komplikovaniji za tretman. Osim toga, zbog pušenja žena u trudnoći i tokom ranog razvoja djeteta, komplikacije su često evidentne i u dječijem dobu”, navodi se u saopštenju IJZCG.
Ističu i da je sve više pušača među mladima i ženama.

Mada su podaci pokazali da je prevalencije pušenja, u populaciji Crne Gore, najviša među stanovništvom starosti između 45 i 54 godina (iznosila je gotovo 45%), ostvaruje se značajan rast vrijednosti ovog pokazatelja i među mladima. Naime, broj korisnika duvanskih proizvoda je značajno povećan i među petnaestogodišnjacima (GYTS) i među šesnaestogodišnjacima (ESPAD). Posebno je povećana zastupljenost mladih pušača muškog pola i iznosi oko 11% među petnaestogodišnjacima, što je dvostruko više u odnosu na predhodno istraživanje. Zastupljenost među šesnaestogodišnjacima iznosila je 18%, što je značajno više nego u predhodnom istom istraživanju. Kod djevojaka se bilježi tendencija povećanja nakon 16-te godine i u 18-oj je bila veća nego kod vršnjaka muškog pola, kako je već istaknuto”, saopšteno je iz IJZCG.
S obzirom da su istraživanja ukazala da se sve češće smanjuje starosna dob kada se počinje sa eksperimentisanjem sa duvanom, razumljivo je, kažu, da su i komplikacije nastale zbog upotrebe sve izraženije i kompleksnije.
“Osim toga, dokazano je da je nikotin iz duvana uzrok pojave bolesti zavisnosti, koja je, kod mladih, vrlo često povezana sa upotrebom drugih psiho-aktivnih supstanci tokom života. Duvanska zavisnost je priznata kao bolest u: Međunarodnoj klasifikaciji bolesti SZO (ICD-10) i Američkom psihijatrijskom udruženju za dijagnostiku i statistiku (DSM-IV)”, kazali su iz IJZCG.
Nacionalni dan kontrole duvana će se, ove godine, obilježiti zajedno sa Kliničkim centrom Crne Gore i Medicinskim fakultetom UCG u holu poliklinike KCCG.
Korisnici zdravstvenih usluga će, 11.11.2022. godine od 11h do 13h biti u prilici da dobiju savjet od stručnjaka iz oblasti pulmologije i javnog zdravlja. Takođe, će biti u prilici da izmjere visinu krvnog pritiska i odrede nivo glukoze u krvi.