mladi niksica

Predstavnici studenata/studentkinja studijskih programa Filozofskog fakulteta, na prigodan način obilježili Dan Savjeta Evrope.

Nakon svečanog prijema Anđele Longo, šefice Programske kancelarije Savjeta Evrope u Crnoj Gori od strane dekana Gorana Barovića i prodekanice Biljane Maslovarić, trideset studenata i studentkinja je učestvovalo u igri: ”Evropa pitanje vrijednosti” i još jednom se podsjetili na koncept ljudskih prava i demokratije uopšte.

Nakon uručenja nagrade profesorici Nataši Krivokapić sa studijskog programa za Sociologiju čiji je tim ovom prilikom bio najuspješniji, studenti/studentkinje su imali priliku da se upoznaju i sa projektom: ”Podsticanje demokratske kulture u školama” koji zajedno finansiraju Evropska unija i Savjet Evrope kroz zajednički programski okvir pod nazivom: ”Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku”, tako i razgovaraju o važnosti i načinima jačanja demokratskih kompetencija sa svojih ličnih i profesionalnih pozicija.