Zajedno sa korisnicima obilježen je Dan Evrope-istraživanjem. Istraživanje je jako bitno za dječiji razvoj, djeca istražujući -uče. Istaživačkom metodom upoznali su naš kontinent Evropu, države, njihove običaje, glavne gradove, znamenitosti. Sve su to iskazali likovnom radionicom kao i slagalicom sa evropskim državama. Likovnim istraživanjem – razvijamo kreativnost, podstičemo maštu, razvijamo mišljenje, a ujedno dobro se zabavljamo. Odgledali su i filmski prikaz ,,Evropa odozgo” gdje su uživali u nacionalnim ljepotama našeg kontinenta.