Crnogorsko društvo za borbu protiv raka (CDPR) juče je obilježilo pola vijeka aktivnosti, čijim su povodom na više lokacija postavili postere kao opomenu građanima da pomognu u borbi sa ovom opakom bolešću.

Misija ove NVO je da podstiče i koordinira aktivnost članova i aktivista u borbi za smanjivanje broja novooboljelih od kancera.

„Istovremeno, CDPR je kao cilj postavilo i smanjenje stope smrtnosti od raka u Crnoj Gori, kao i podizanje kvaliteta života oboljelih. Borba protiv pušenja (jedan od glavnih, ako ne i glavni uzročnik vezan za nastanak ove opake bolesti) i poštovanje Zakona o ograničavanju upotrebe duvanskih proizvoda, koji je donesen na našu inicijativu prije skoro jedanaest godina, je takođe jedan od ciljeva CDPR-a“, navodi se u saopštenju Društva.

Nedjelja borba protiv kancera je postala tradicionalna još od sedamdesetih godina prošlog vijeka, istakli su iz Društva.

“Početkom devedesetih godina dvadesetog stoljeća Društvo Crne Gore za borbu protiv raka je smrću velikog broja kadrova – entuzijasta, ratnim okruženjem, kao i raspadom bivše domovine – SFRJ prestalo da postoji. Nastavak tradicije i aktivnosti u borbi protiv raka u Crnoj Gori vezuje se za Crnogorsko društvo za borbu protiv raka (CDPR), koje je osnovano petog novembra 2001. godine”, objasnili su iz ove organizacije.