rudnik boksita

Ni nakon osmog oglasa za prodaju imovine Rudnika boksita nema interesovanja za kupovinu upravne zgrade i okolnog zemljišta u Nikšiću, potvrdio je za Pobjedu stečajni upravnik Mladen Marković.

Ovog puta je Marković imovinu nudio za 1.029.412 eura što je 30 odsto manje od inicijalnih 1,55 miliona za koliko je prvobitno nuđeno. Cijena dvospratne zgrade od 1,6 hiljada kvadrata nuđena je za 726,9 hiljada, a zemljište za 302,5 hiljada. Za očekivati je da cijena nastavi da pada.
Oglasom je bilo predviđena prodaja u viđenom stanju, bez garancija i prava kupca na naknadni prigovor. Pravo učešća na ovim javnim prodajama imaju sva fizička i pravna lica koja uplate depozit od pet odsto početne vrijednosti, dok je kriterijum za odabir ponude isključivo najveća cijena.
Izvor: Pobjeda