Humanitarne akcije dobre za cjelokupno društvo

Svjedoci smo da su humanitarne akcije plemenitost i dobroćudnost grupe ljudi koja organizuje sve to u cilju pomoći osobama kojima je to potrebno.

Pitali smo naše sugrađane kakvo oni imaju mišljenje u vezi humanitarnih akcija i da li trebaju više da se organizuju.
“Bilo bi poželjno češće organizovati humanitarne akcije iz razloga što građani nekih puta nijesu dovoljno informisani o situacijama ljudi kojima je potrebna pomoć, pa samim tim ne mogu pružiti istu onima kojima je pomoć potrebna”. kazao je Nemanja.
Mišljenja sličnog je i sugrađanin Miloš.
“Humanitarne akcije su odraz sluha cjelokupne društvene zajednice za nečije probleme, ali i život u krajnjoj liniji. U okvirima današnjeg narušenog sistema vrijednosti, zaboravu ne smijemo prepuštiti humanost, dobrodušnost, plemenitost i ljudskost na kojima bismo morali graditi svijet. Svakako da bi, naročito u ovo vrijeme kad korona virus hara državom, humanitarne organizacije mogle da doprinesu stvaranju boljih uslova za život mnogih ljudi, ali i da obezbijede mogućnost za nečiji novi početak”, istakao je Miloš.
Gavrilo bi na razne načine organizovao humanitarne akcije kad god bi to bilo potrebno.
“Moje mišljenje je da treba pomoći na sve moguće načine. Naravno da treba organizovati humanitarne akcije kad postoji potreba i razlog za tako nešto”, kazao je Gavrilo.
Nevena smatra da se u što većem broju po mogućnosti građana treba učestvovati u takvim akcijama.
“Smatram da se, srazmjerno standradu građana Crne Gore, organizuje dosta humanitarnih akcija. U poslednje vrijeme smo imali 2/3 velike humanitarne akcije u kojima su bili uključeni građani i mali preduzetnici, ali svakako se time ne treba zadovoljiti, već treba pomagati koliko god je moguće, odnosno koliko je neko u mogućnosti”, istakla je za naš portal Nevena.
S.T.