Mladi Nikšića

Grupa ljekara, članova Ljekarske komore, podnijela je juče zahtjev predsjedniku Skupštine te organizacije Nebojši Sekuliću da u roku od mjesec zakaže sjednicu na kojoj će se, između ostalog, razriješiti aktuelno rukovodstvo.

“Vijesti” saznaju da su zahtjev potpisala 32 delegata, od ukupno 49, a među njima je i zamjenik predsjednika Ljekarske komore Jovan Ivović.

U zahtjevu, u koji su “Vijesti” imale uvid, piše da će delegati, ukoliko Sekulić ne postupi po predlogu, sjednicu sami zakazati.

“Nastale probleme i pitanja od značaja za funkcionisanje Ljekarske komore i profesionalne interese ljekara treba da rješavamo sami, u skladu sa Statutom Ljekarske komore i zakonom. Stoga, kao članovi Skupštine Komore, kao najvišeg organa odlučivanja, ne možemo da ne snosimo odgovornost zbog navedenog stanja… i odlučili smo da, saglasno Statutu, preduzmemo aktivnosti za rješavanje svih pitanja i problema”, piše u zahtjevu.

Većina delegata na zahtjev se odlučila jer je, kako su naveli, nedopustivo da Ljekarska komora kao profesionalna organizacija, ne funkcioniše i ne ostvaruje cilj zbog kojeg je osnovana.

“Vijesti” saznaju da je prva tačka dnevnog reda za predloženu sjedinicu Skupštine poništavanje Odluke o izboru Aleksandra Saše Mugoše za predsjednika Komore. Na dnevnom redu, koji predlažu delegati, je i razrješenje Jovana Ivovića. On je jedan od potpisnika zahtjeva upućenom predsjedniku Skupštine Komore.

Delegati predlažu da se na istoj sjednici izabere novo rukovodstvo Komore, tačnije predsjednik i njegov zamjenik, ali na predlog Izvršnog odbora te strukovne organizacije.

Čelnici Ljekarske komore u aprilu ove godine podnijeli su tužbu Upravnom sudu protiv rješenja Ministarstva zdravlja, koje smatra da su Mugoša i njegov zamjenik Ivović izabrani mimo važećeg Statuta. Odluka po tužbi, kako je saopšteno Vijestima iz tog suda, još nije donijeta.

Ministarstvo zdravlja u više navrata je tvrdilo da je izbor Mugoše i Ivovića nije u skladu sa Statutom, prema kojem predsjednika i njegovog zamjenika bira Skupština, a izvršni odbor joj predlaže njihov izbor. Mugoša je, sa druge strane, tvrdio da je izabran u skladu sa propisima, optuživši Ministarstvo za samovolju. Ministar zdravlja Kenan Hrapović ranije je na sastanku sa predstavnicima Komore dogovorio da taj Vladin resor pruži pravnu i stručnu pomoć kako bi se našlo rješenje za nastale probleme. Međutim, to od aprila nije učinjeno.