Milutin Simović

Predsjednik Opštine Nikšić Milutin Simović i potpredsjednik Dragan Perović, obišli su danas Mjesnu zajednicu Grahovo, kako bi se lično uvjerili da li su i u kojoj mjeri realizovani projekti koji su dogovoreni na sastanku u martu ove godine, sa ciljem da se oživi ovo mjesto i stvore uslovi za kvalitetaniji život.

„Radujem se ponovnom dolasku na Grahovo. Danas, nakon ne tako dugog perioda, možemo konstatovati da smo najveći dio dogovorenih projekata i realizovali. Između ostalog, Opština Nikšić završila je radove na rasvjeti i radovi na adaptaciji školske sale i ambulante su u toku, a posebno su značajni završeni radovi na brani Grahovskog jezera kako bi se spriječio gubitak vode koja je veoma važna za navodnjavanje plodnog grahovskog zemljišta“, istakao je Simović.
Kako je navedeno u saopštenju, u ime mještana, predsjednik MZ Grahovo Radovan Vučković, izrazio je zadovoljstvo što se posljednjih godina vraća život na Grahovu koje je istorijsko mjesto i posjeduje veliki potencijal kako za poljoprivredu, tako i turizam.