Društvo mladih ekologa Nikšić danas je na Trgu slobode predstavilo brošuru ”Razmišljaj i djeluj zeleno –Analiza lokalnog konteksta zelene ekonomije sa osvrtom na EU nivo”.

Podijelili smo 300 primjeraka Analize, a u direktnom razgovoru sa građanima zapazili smo interesovanje za ovu problematiku, kao i zabrinutost za resurse kojima raspolaže opština Nikšić i Crna Gora.

Najviše pitanja građana odnosilo se na prekomjerno i neracionalno korišćenje električne energije, drvne biomase, kao i probleme koje stvaraju veliki industrijski sistemi, koji još uvijek ne posluju po principima zelene ekonomije, nedostatak reciklaže…

Takođe, utisak je da je sam pojam zelene ekonomije prilično nejasan velikom broju naših sagovornika, što samo potvrđuje opravdanost današnje kampanje.

Analiza lokalnog konteksta zelene ekonomije sa osvrtm na EU nivo nastala je u okviru projekta ”Razmišljaj i djeluj zeleno”. Projekat fnansira Evropska unija , a sufinansira Ministarstvo javne uprave Crne Gore u okviru projekta FORS Montenegro Green Ekonomy for Advanced Regiona / Zelena ekonomija za razvoj regiona.

Dokument sadrži osnovne informacije o zelenoj ekonomiji, analizu mjera u aktuelnim i isteklim strateškim dokumentima na lokalnom i nacionalnom nivou sa osvrtom na ključna dokumenta Evropske unije u ovoj oblasti. U posljednjem dijelu navedeni su primjeri dobre prakse u zelenoj ekonomiji, koji treba da afirmišu ovaj koncept i kod nas.

Tokom sedmice naši članovi još jednom će na Trgu slobode dijeliti brošuru, kao i promotivne materijale projekta.