grip

Prema riječima doktora Ivana Lekića, aktivnost virusa gripa u Crnoj Gori ali i u regionu, još uvijek je na niskom nivou. Institutu za javno zdravlje od početka sezone gripa javile su se 83 osobe sa simptomima nalik gripu, dok je grip tipa B potvrđen kod dvije osobe. O gripu, vakcinama ali i preporukama kako se zaštititi od istog, doktor Ivan Lekić, specijalista epidemiologije u Institutu za javno zdravlje govori za FOS.

„Uvidom u elektronsku bazu podataka u Crnoj Gori, od početka nadzora nad gripom sa 48. nadzornom sedmicom (25.11-01.12. 2019. godine) ukupno su prijavljene 83 osobe sa simptomima nalik gripu (ILI) od kojih su u Centru za medicinsku mikrobiologiju Instituta za javno zdravlje laboratorijskim putem potvrđena dva slučaja infekcije virusom gripa tipa B. Generalno, u našoj zemlji, kao i u cijelom evropskom regionu, aktivnost virusa gripa je još uvjek na niskom nivou”, kaže za FOS doktor Ivan Lekić, specijalista epidemiologije u Institutu za javno zdravlje.
Najpodložnije osobe gripu su osobe sa hroničnim oboljenjima, trudnice, osobe starije od 65 godine i djeca uzrasta ispod pet godina. Najbolja prevencija je vakcinacija, kaže Lekić. Ove godine obezbijeđena je četvorovalentna vakcina protiv gripa pod nazivom Vaxigrip tetra vakcina protiv gripa proizvedena u Francuskoj.
„U pitanju je mrtva (subjunit) vakcina koja ne sadrži cijele čestice virusa već samo njegove dijelove tj antigene (hemaglutinin i neuraminidaza). Drugim riječima vakcina proizvedena na ovaj način daje manje neželjenih reakcija. Njen sadržaj prema preporuci Svjetske zdravstvene organizacije čini kombinacija dva podtipa Influence A i dva podtipa Infuence B za koje se smatra da će biti najzastupljeniji u predstojećoj sezoni”, kaže Lekić za FOS i dodaje:
“Od posebnog je značaja da se sve osobe koje su u povećanom riziku od razvoja komplikacija gripa – vakcinišu. Vakcina se može primiti tokom cijele sezone trajanja nadzora nad gripom, ali je najbolje vrijeme za vakcinaciju prije početka širenja virusa u populaciji, s obzirom da je za razvoj antitjela potrebno 2-3 sedmice nakon vakcinacije.”
Naglašava da vakcina u Crnoj Gori ima dovoljno.
“Na osnovu izvještaja o izvršenoj imunizaciji protiv gripa u Crnoj Gori je zaključnno sa 06.12.2019. godine vakcinisano nesto preko 19000 stanovnika. Zdravstvene ustanove u Crnoj Gori raspolažu sa dovoljnim brojem vakcina koji je trebovan na osnovu procjene vakcinisanja stanovništva iz prethodnih sezona.”
Prema riječima doktora Lekića vakcinacija se preporučuje naročito sljedećim grupama stanovništva:
“Svim osobama starijim od šest mjeseci sa hroničnim oboljenjima respiratornog sistema, kardiovaskularnog sistema i bubrega, osobama koje se liječe od metaboličkih poremećaja (kao što je šećerna bolest), licima sa smanjenom funkcijom imunološkog sistema uključujući i lica sa HIV/AIDS-om, kao i osobama koje imaju transplantirane organe i/ili ćelije.
Kako bi smanjili rizik obolijevanja od gripa, iz Instituta za javno zdravlje preporučuju da povedemo računa i o prevenciji:
– Izbjegavati blizak kontakt sa osobama koje su bolesne, posebno u toku prvih nekoliko dana kada su osobe najzaraznije, tj. kada se infekcija najlakše prenosi.
– U slučaju bolesti ostati kod kuće
– Prilikom kijanja i kašljanja prekriti usta i nos papirnom maramicom
– Održavati higijenu ruku pranjem higijenski ispravnom vodom i sapunom, posebno poslije kašljanja i kijanja, rukovanja sa prehlađenom osobom, kao i poslije dodirivanja kontaminiranih površina
– Izbjegavati dodirivanje usana, nosa i očiju prljavim rukama
– Redovno provjetravati prostor u kojem boravite
– Izbjegavati boravak u zatvorenim prostorima gdje se nalazi veliki broj ljudi
– Praktikovati dobre navike uključujući adekvatnu ishranu, spavanje i fizičku aktivnost.
Mnogo je i onih koji ne razlikuju grip i prehladu, pa evo u čemu su ključne razlike.
„Prehlada je blaža infekcija gornjeg dijela respiratornog trakta, najčešće nosa i grla . Izaziva je više od 200, slabije patogenih vrsti virusa, koji se prenose kapljičnim putem i direktnim kontaktom. Znaci i simptomi prehlade su uglavnom blagi, a najčeće se mogu javiti: sekret iz nosa, začepljenje nosa, kašalj i bolno grebanje i peckanje u ždrijelu. Drugi znaci i simtomi kao što su visoka temperatura, bolovi u mišićima i opšte loše stanje pacijenta su rijeđe prisutni”, pojašnjava doktor Lekić.
Glavna razlika između gripa i prehlade leži u intenzitetu bolesti.
“Grip je ozbiljnija bolest čiji simptomi počinju naglo zahvataju cijelo tijelo,i na taj način onesposobljavaju čovjeka za normalno funkcionisanje. Najčešći simptomi i znaci bolesti su: povišena tjelesna temperature, groznica, kašalj, malaksalost, glavobolja, bolovi u mišićima i zglobovima i gubitak apetita. Grip može izazvati blažu ili ozbiljniju kliničku sliku a kod osoba sa slabijim imunitetom, osoba koje boluju od hroničnih bolesti, i posebno kod starijih osoba, može imati fatalan ishod. Najčešće komplikacije bolesti su: upala pluća, bubrežna slabost i upala srčanog mišića sa / ili bez poremećaja ritma rada srca. Kod gripa je, za razliku od prehlade, jako izražen sezonski karakter javljanja oboljenja”, zaključuje Lekić za FOS.
loading…